Zapraszamy wszystkie dzieci- dziewczynki i chłopców- w wieku 7-12 lat na zajęcia piłkarskie! Treningi będą odbywać się 3 razy w tygodniu na boisku w Skierdach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.


Na pierwsze zajęcia zapraszamy w czwartek 12 maja o godz. 18:00. Prosimy, by uczestnicy treningu byli przebrani w stroje i obuwie sportowe oraz mieli ze sobą napoje. 

Rodziców i opiekunów prosimy o przyniesienie ze sobą wypełnionych formularzy zgód (do pobrania na dole informacji). Dokumenty będzie można wypełnić również na miejscu podczas zajęć.


Zajęcia są finansowane przez Gminę Jabłonna w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025.