O nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Jabłonna

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i obiektów sportowych - basenu, boisk i hali sportowej. Zachęcamy również do aktywnego wypoczynku, rekreacji i regularnego uprawiania sportu ;)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie to nowa instytucja w Gminie Jabłonna powołana do wykonywania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. W zakres zadań OSiRu w Jabłonnie wchodzi zarządzanie i utrzymywanie terenów, obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Instytucja działająca w formie jednostki budżetowej powołana została uchwałą Rady Gminy Jabłonna w listopadzie 2019 r.,  z mocą obowiązującą od 2020 r.