Prowadzący:

Jakub Wolski


Przedział wiekowy:

dzieci w wieku 7-12 lat


Miejsce:

Boisko w Skierdach

ul. Nadwiślańska 1


Kiedy:

Od października zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu - w soboty


rocznik 2013 i młodsi:

soboty: 10:00-11:30


rocznik 2012 i starsi:

soboty: 11:30-13:00


Cena: 

bezpłatne


Zapisy:

brak


Zajęcia finansowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025.