Prowadzący:

Jakub Wolski


Przedział wiekowy:

dzieci w wieku 6-12 lat


Miejsce:

Boisko w Suchocinie 

ul. Wiślana 2


Kiedy:

Od 6 kwietnia zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu - w soboty


dzieci w wieku 6 - 8 lat:

soboty: 10:00-11:30


dzieci w wieku 9 - 12 lat:

soboty: 11:30-13:00


Cena: 

bezpłatne


Zapisy:

brak, na pierwsze zajęcia należy przynieść ze sobą podpisaną zgodę rodziców na udział w zajęciach 


Zajęcia finansowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025.