W najbliższą sobotę (6 kwietnia), po zimowej przerwie wznawiamy piłkarskie treningi tym razem w Suchocinie, przy ul. Wiślanej 2. W związku z trwającymi pracami przy budowie rolkowiska w Skierdach, do czasu zakończenia prac będziemy trenować w Suchocinie.

Zaczynamy od regularnych treningów w soboty w następujących godzinach:

10:00 – 11:30 – grupa dzieci w wieku 6 – 8 lat

11:30 – 13:00 – grupa dzieci w wieku 9 – 12 lat

Treningi poprowadzi doświadczony trener i mieszkaniec naszej gminy Jakub Wolski.

Na pierwsze zajęcia prosimy o przyniesienie ze sobą podpisanych zgód rodziców i przekazanie ich trenerowi. Formularze i regulamin dostępne są na stronie: https://www.osirjablonna.pl/zajecia/pilkarskierdy-zajecia-pilkarskie-dla-dzieci 

Zajęcia są bezpłatne, dzięki dofinansowaniu z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jabłonna na rok 2022-2025 przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/441/2022  Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2022 r. zgodnie z zadaniem  „Promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego, organizację wypoczynku letniego i zimowego, (…) oraz zatrudnienie animatorów czasu wolnego prowadzących zajęcia”.