4 czerwca 2022 r.

Dom Dziecka w Chotomowie, ul. Piusa XI 69