28 maja 2022 r.


Boisko w Skierdach, ul. Nadwiślańska 1