10 września 2022 r.

Boisko ORLIK, ul. Modlińska 102, Jabłonna