17 czerwca 2023

Pływalnia OSiR w Jabłonnie
Zawody Pływackie

dla uczestników zajęć "Nauka i doskonalenie pływania"

2022/2023


Miejsce: Pływalnia OSiR w Jabłonnie, ul. Modlińska 102


Data: 17.06.2023 r., godz. 10:00-13:00 (zbiórka uczestników zawodów o 9:30) 


Starty w grupach:

- początkująca,

- średniozaawansowana,

- zaawansowana. 


Starty kategorii:

10:00- grupa początkująca

11:00- grupa średniozaawansowana

11:30- grupa zaawansowana


Warunkiem udziału w zawodach jest dostarczenie Organizatorowi (przed startem) podpisanej zgody rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach.